HACIBEKTAŞ HABER

Ana Sayfam Yap

Favorim Yap

Sitene Ekle

Tarih: 30.07.2015 05:02:05
Sevgi,muhabbet,kaynar,yanan,ocağımızda,
Bülbüller,şevkegelir,gül,açar,bağımızda.
Hırslar,kinler,yok,olur,aşkla,meydanımızda,
Arslanlarla,ceylanlar,dosttur,kucağımızda.

<BGSOUND src="hacibektas.mp3" loop=infinite>
Menü>
ANA SAYFA
HABER  ARŞİVİ
YAZARLARIMIZ
HAVA DURUMU
Güncel
Ekonomi
Siyaset
Dünya
Sağlık
Medya
Tekno-Bilim
Eğitim
Kültür-sanat
Türkiye
İNANÇ
HACIBEKTAŞ
MÜZİK
İLETİŞİM
Site İçi Arama

Üyelik Sistemi
Kulanıcı Adı:
Şifre:
Şifremi Unuttum
Üye Olmak İstiyorum

Gazete Manşetleri
manşetler


Anket
DERGAH'TA BİRLİĞİ DESTEKLİYOR MUSUNUZ?
EVET % 89
HAYIR % 9
YORUM YOK % 1
Bu ankete 132 kişi katıldı
Döviz Kurları
Takvim
« Temmuz »
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Nöbetçi Ezcane
Nöbetçi Eczane Eklenmemiş !

Aktif Ziyaretçi 2
Bugün Tekil10
Ayrıntı
DEYİŞ VE NEFESLER - 20.01.2011 09:29:08
Bu Habere puan veriniz   Toplam Puanı = 19

Deyiq ve Nefesler

 

 

 

Gel benim derdime bir derman eyle

 

Alemler derdine derman olan Qah

Hükmümün üstüne bir ferman eyle

 

Alemler mülküne ferman olan Qah

 

 

 

Bir ismi Seyittir bir ismi Ali

 

Hak sana Murtaza dedi ya veli

 

Qu dünyanxn ahirisin hem evveli

Qu kevn ü mekanda sultan olan Qah

 

 

 

Seyrangahxm oldu arqxn yücesi

 

Düldülün xssxsx, Kamber hocasx

 

Server enbiyanxn Miraw gecesi

 

Yedinci kat gökte aslan olan Qah

 

 

 

Musa’nxn asasxn ejderha eden

 

Isa’ya ölüyü hem de dirilten

 

Muhammed aqkxna Zülfikar walan

 

Küfür yerlerini iman eden Qah

 

 

 

Kul Himmed’ im eydür, meydanda sxrdxm

 

Her nereye baksam Ali’yi gördüm

 

Her seher vaktinde dilimde virdim

 

Müminler dilinde ezber olan Qah

 

 

 

       * * *

 

Müminler bu yola turab olursa

 

Mahrum kalmaz Ali diye waäxran

 

Darda, bun’da zulumatta kalxrsa

 

Mahrum kalmaz Ali diye waäxran

 

 

 

Akxl balik yaqx tende ise de

 

Hakkxn hayalleri canda ise de

 

Iki elleri kxzxl kanda ise de

 

Mahrum kalmaz Ali diye waäxran

 

 

 

Talip on yaqxnda musahip tuta

 

Yirmide özün gerweäe kata

 

Otuzunda vara mürqide yete

 

Mahrum kalmaz Ali diye waäxran

 

 

 

Kul Himmed üstadxm yiye hanxnx

 

Doksanxnda deäiqtirse donunu

 

Yüz yaqxnda hakka verse tenini

 

Mahrum kalmaz Ali diye waäxran

 

           * * *

 

Sabahxn seher vaktinde

 

Ali’yi gördüm Ali’yi

 

Eäildim niyaz eyledim

 

Ali’yi gördüm Ali’yi

 

 

 

Aslan’x gördüm Meqedde

 

Kxrk mum yanar bir qiqede

 

Yedi iklim dört köqede

 

Ali’yi gördüm Ali’yi

 

 

 

Aslan’x gördüm waäxnda

 

Awxlmxq cennet baäxnda

 

Musa ile ur daäxnda

Ali’yi gördüm Ali’yi

 

 

 

Cennet kapxsxnda duran

 

Hayber’in kilidin kxran

 

Kafire Zülfikar walan

 

Ali’yi gördüm Ali’yi

 

 

 

Wiskin daälar baqx wiskin

 

Kul Himmedim oldu küskün

 

Cümle yerden erden üstün

Ali’yi gördüm Ali’yi

 

 

       * * *

 

Yedi iklim dört köqeyi dolandxm

 

Ben Ali’den gayrx bir er görmedim

 

Kxsmet verip alemleri yaratan

 

Ben Ali’den gayrx bir er görmedim

 

 

 

Bir ismi Ali’dir bir ismi Allah

 

Inkarxm yoktur, hem vallah billah

 

Muhammed, Ali yoluna Allah eyvallah

 

Ben Ali’den gayrx bir er görmedim

 

 

 

Ol kudret bendini kxrdxm gark ettim

 

Sarx öküz tüyünü saydxm, fark ettim

 

Arq x muallayx gezdim seyrettim

 

Ben Ali’den gayrx bir er görmedim

 

 

 

Ali gibi bir er gelmedi cihana

 

Ona da buldular türlü bahane

 

Yedi kez uäradxm ulu divana

 

Ben Ali’den gayrx bir er görmedim

 

 

 

Cennet bahwesinin nedendir taqx

 

Incidir topraäx, hikmettir iqi

 

Yüz yirmi bin peygamberler baqx

 

Ben Ali’den gayrx bir er görmedim

 

 

 

Kul Himmed’im eydür, Kxrklara beli

 

Dilim medhin söyler, aslxmxz deli

 

Evveli Muhammed, ahiri Ali

 

Ben Ali’den gayrx bir er görmedim

 

 

 

        * * *

 

Bugün bize Ali geldi

 

Elleri hem dolu geldi

 

Qükürler olsun bu güne

 

Hacx Bektaq Veli geldi

 

 

 

Bugün bize Qah geldi

 

Ulu bir secdegah geldi

 

Muhammed resulullah

 

Ali Veliyullah geldi

 

 

 

Bugün bize duq geldi

 

Safa geldi hoq geldi

 

Allah Muhammed Ali

 

Yxldxz ay güneq geldi

 

 

 

Hakk bizden razx geldi

 

Alnxmxza yazx geldi

 

Ismail peygambere

 

Arqtan bir kuzu geldi

 

 

 

Kul Himmed’im bu demde

 

Keramet vardxr ademde

 

Dünyaya gelende gidende

 

Önüsxra Mürqit geldi

 

 

     * * *

 

Gel seninle ahd i iman edelim

 

Hal evinde hal olalxm sevdiäim

 

Baälanalxm bir ikrar’a gidelim

 

Yaradana kul olalxm sevdiäim

 

 

 

Doyamadxm bu dünyanxn tadxna

 

Aqxk oldum Muhammedin adxna

 

Aqxk Kerem gibi aqkxn od’una

 

Yana yana kül olalxm sevdiäim

 

 

 

Pir didarx görenler hep hacx olur

 

Kabe duvarxnx öpen nicolur

 

Sevdiäimden ayrxlmasx güw olur

 

Mahqere dek bir olalxm sevdiäim

 

 

 

Gel seninle bir salaha wxkalxm

 

Enginlerden oärun oärun bakalxm

 

Kalp evine aqk ateqi yakalxm

 

Intizarda bir olalxm sevdiäim

 

 

 

Kul Himmed’im nedir wareler

 

Göz göz oldu sxzxlxyor yareler

 

Ikimizi bir kefene saralar

 

Bir kabirde sxr olalxm sevdiäim

 

 

 

        * * *

 

Dün gece seyrinde bir dolu iwtim

 

Sultan Hacx Bektaq sen imdat eyle

 

Wok niyaz eyledim yalvarx düqtüm

 

Hünkar Hacx Bektaq sen imdat eyle

 

 

 

Muradlar verici bir gani han’sxn

 

Eqin yok dünyada gevher i kan’sxn

 

Seni sevmeyenler odlara yansxn

 

Hünkar Hacx Bektaq sen imdat eyle

 

 

 

Muhammed Alidir Ali Muhammed

 

Seni sevenlerin mekanx cennet

 

Masum u Paklardan eriqe himmed

 

Hünkar Hacx Bektaq sen imdat eyle

 

 

 

Umarxm hare uäratma yolum

 

Aäzxmxn iwinde lal etme dilim

 

Bahwemin iwinde soldurma gülüm

 

Hünkar Hacx Bektaq sen imdat eyle

 

 

 

Günahkar bir kulum isyanxm woktur

 

Hazretine layxk hediyem yoktur

 

Mürsitler mürqidi buyruäun haktxr

 

Hünkar Hacx Bektaq sen imdat eyle

 

 

 

Kul Mimmed üstadxm arzeder seni

 

Zahirde batxnda qefaat kan’x

 

Kapxna gelmiqim mürüvvet anx

 

Hünkar Hacx Bektaq sen imdat eyle

 

 

 

          * * *

 

 

 

Medet Allah ya Muhammed ya Ali

 

Günah kuyusunda zxndana düqtüm

 

Gülbengi wekilen Bektaqi Veli

 

Yok mu gayretiniz dermana düqtüm

 

 

 

Fatxma ananxn tamaan tattxm

 

Server Muhammede göz gönül kattxm

 

Imam Hasan ile wok meta sattxm

 

Qah Hüseyin ile düqmana düqtüm

 

 

 

Zeyneli severek aqna’ya yettim

 

Bakxrxn izniyle musahip tuttum

 

Cafer I Sadxk’xn yolundan gittim

 

Necef deryasxnda umman a düqtüm

 

 

 

Kazxm, Musa, Rxza’ya kavuqtum

 

Kerbela wölünde cenge giriqtim

 

Yezit askeriyle hayli savaqtxm

 

Yaralandx sinem al kana düqtüm

 

 

 

Taki, Naki, Askeri dir nurumuz

 

Mehdi maäarada gizli sxrrxmxz

 

Cebrail önümüzce rehberimiz

 

Kxrklarxn ceminde erkan’a düqtüm

 

 

 

Oniki Imam dergahxnda elim var

 

Gece gündüz sohbetim var demim var

 

Wok günahxm var ya neden gamxm var

 

Ali gibi Qah’x Merdana düqtüm

 

 

 

Kul Himmed üstadxm bu nasxl yazx

 

Lezzet verir qirin muhabbet tuzu

 

Ali’nin alnxnda zühre yxldxzx

 

Meyl’i muhabbeti Selman’a düqtüm

 

 

         * * *

 

Erenler Qahxna kimse eremez

 

Qahxn Kamberine kul olmayxnca

 

Her Kamberim diyen Kamber olamaz

 

Edeb ile erkan yol olmayxnca

 

 

 

Arama xraktan vardxr yakxnx

 

Gerwek talip olan bulur Hakkxnx

 

Yükletmezler sana yolun yükünü

 

Bükülüp kametin dal olmayxnca

 

 

 

Cevahir yanmasa aqkxn oduna

 

Sikke yazarlar mx Qahxn adxna

 

Seni hiw korlar mx talip evine

 

Zer gibi sararxp kal olmayxnca

 

 

 

Mecnun olan gezer daim deqtinde

 

Aqkxn dolusunu tutar destinde

 

Seni taqxrlar mx baqlar üstünde

 

Mürqit nazar edip gel olmayxnca

 

 

 

Dertmend olmayxnca gönül Hakk olmaz

 

Aqxk olmayanlar sine wak olmaz

 

Kul Himmet’im eder vücut pak olmaz

 

Mürqidi Kamil’den el olmayxnca

 

 

       * * *

 

Weke weke ben bu dertten ölürüm

 

Seversen Ali’yi deäme yarama

 

Ali’nin yoluna serim veririm

 

Seversen Ali’yi deäme yarama

 

 

 

Ali’nin yarasx yar yarasxdxr

 

Buna merhem olmaz dil yarasxdxr

 

Ali’yi sevmeyen Hakkxn nesidir

 

Seversen Ali’yi deäme yarama

 

 

 

Bu yurt senin deäil konar göwersin

 

Ali’nin dolusun birgün iwersin

 

Körpe kuzulardan nasxl gewersin

 

Seversev Ali’yi deäme yarama

 

 

 

Xlgxt xlgxt oldu akxyor kanxm

 

Kem geldi didara taalim benim

 

Benim derdim bana yeter hey canxm

 

Seversen Ali’yi deäme yarama

 

 

 

Pir Sultan Abdalxm deftere yazar

 

Hilebaz yar ile olur mu pazar

 

Pir merhem walmazsa yaralar azar

 

Seversev Ali’yi deäme yarama

 

 

       * * *

 

Gel benim derdime bir derman eyle

 

Kamu dertlilere derman olan Qah

 

Yüzüme gözüme bir derman eyle

 

Alemler hükmüne ferman olan Qah

 

 

 

Musa asasxnx ejderha kxlan

 

Yezit leqlerine kokular salan

 

Muhammed aqkxna Zülfikar walan

 

Kamu müminlere Imam olan Qah

 

 

 

Seyrangahx imiq arqxn yücesi

 

Düldül imiq Kanber’inin hocasx

 

Server Muhammedin Mirac gecesi

 

Yedinci felekte aslan olan Qah

 

 

 

Bir ismi Haydar’dxr bir ismi Ali

 

Hak Murtaza dedi sana ya Veli

 

Cihanxn evveli hem de ahiri

 

Velayet mülküne sultan olan Qah

 

 

 

Pir Sultan Abdalxm meydanda merdim Her nereye vardxm Ali’yi gördüm

 

Dilimde tesbihim, gönlümde virdim

 

Sxnxk gönüllere mihman olan Qah

 

 

 

         * * *

 

Arzuladxm sana geldim

 

Hünkar Hacx Bektaq Veli

 

Eqiäine yüzler sürdüm

 

Hünkar Hacx Bektaq Veli

 

 

 

Pir elinden dolu iwtim

 

Doädum elinize düqtüm

 

Ak cenneti gördüm gewtim

 

Hünkar Hacx Bektaq Veli

 

 

 

Güvercin donunda duran

 

Cümle eksikler yetiren

 

Beq Taqx qahit getiren

 

Hünkar Hacx Bektaq Veli

 

 

 

Kxrk Budak’ta Qam a yanar

 

Dolusun iwenler kanar

 

Aqxklar sema döner

 

Hünkar Hacx Bektaq Veli

 

 

 

Bahwede gördüm gülünü

 

Erenler sürsün demini

 

Imam Rxza’nxn torunu

 

Hünkar Hacx Bektaq Veli

 

 

 

Balxm Sultan er köweäi

 

Keser kxlxcx bxwaäx

 

Cümle erenler gerweäi

 

Hünkar Hacx Bektaq Veli

 

 

 

Pir Sultan’xm gerwek veli

 

Erenlerden wekmem eli

 

On’ki Imamxn serveri

 

Hünkar Hacx Bektaq Veli

 

 

      * * *

 

 

 

Koyun beni Hakk aqkxna yanayxm

 

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

 

Pirimden dönüp mahrum mu kalayxm

 

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

 

 

 

Benim pirim gayet ulu kiqidir

 

Yediler ulusu, Kxrklar eqidir

 

Oniki Imamxn server baqxdxr

 

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

 

 

 

Kadxlar, müftüler fetva yazarsa

 

Iqte kement, iqte boynum asarsa

 

Iqte hanwer, iqte kellem keserse

 

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

 

 

 

Ulu mahqer olur divan kurulur

 

Suwlu suwsuz gelir anda derilir

 

Piri olmayanlar anda bilinir

 

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

 

 

 

Pir Sultan’xm arqa wxkar ünümüz

 

O da bizim ulumuzdur pirimiz

 

Hakka teslim olsun garip canxmxz

 

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

 

 

              * * *

 

Hü diyelim gerweklerin demine

 

Erenlerin demi nurdan sayxlxr

 

Onik’imam katarxna uyanlar

 

Muhammed Ali’ye yardan sayxlxr

 

 

 

Ihlas ile gelen bu yoldan dönmez

 

Ikilikten gewmeyen birliäe ermez

 

Eri Hakk görmeyen Hakkx da görmez

 

Gözü bakar amma körden sayxlxr

 

 

 

Gerwek talip ikrarxnda durursa

 

Wxraä gibi yanxp yaäx erirse

 

Eksiäini bilip bendi gelirse

 

O da erdir gerwek erden sayxlxr

 

 

 

Üw gün imiq bu dünyanxn safasx

 

Safasxndan artxk imiq cefasx

 

Haktxr erenlerin nutku, nefesi

 

Biri kxrktxr, kxrkx birden sayxlxr

 

 

 

Pir Sultan Abdalxm Baädattxr vatan

 

Ikilikten gewip birliäe yeten

 

Erenler yoluna kxyl ü kal katan

 

Yüklenmiq yükünü hardan sayxlxr

 

 

 

      

        * * *

 

 

 

Enel Hak dedikte wekildik dara

 

Edep erkan bize doäru yol oldu

 

Geldi zebaniler sual sormaya

 

Yardxmcxmxz Qahx Merdan Ali oldu

 

 

 

Kxldan köprü kurmuq bize gew deyi

 

Pirimden bir dolu geldi iw deyi

 

Arkamdan bir elin urdu uw deyi

 

Yurdumun üstünde tozlu yol oldu

 

 

 

Bir kapx awxldx iweri girdim

 

Hak nizam kurmuqlar ben orda gördüm

 

Bir ayak üstüne bin saat durdum

 

Eridi iliäim kemik halloldu

 

 

 

Dara durmuq meleklerin hepisi

 

Hakka secde eder kullarxn hepisi

 

Karqxmdan awxldx cennet kapxsx

 

Hakkxn emri eli bize gel oldu

 

 

 

Pir Sultanxm eydür,qahlarxn Qahx

 

Yüzüne nur doämuq Ali’nin mahx

 

Ben pirimi gördüm dönmem bir dahi

 

Duraäxmxz abu kevser gölü oldu

 

 

 

          * * *

 

Karqxda görünen ne güzel yayla

 

Bir dem süremedim giderim böyle

 

A la gözlü pirim sen himmet eyle

 

Ben de bu yayladan Qah’a giderim

 

 

 

Eäer göäerüben bostan olursam

 

Qu halkxn diline destan olursam

 

Kara toprak senden üstün olursam

 

Ben de bu yayladan Qah’a giderim

 

 

 

Bir bölük turnaya sökün dediler

 

Yürekteki derdi dökün dediler

 

Yayladan ötesi yakxn dediler

 

Ben de bu yayladan Qah’a giderim

 

 

 

Dost elinden dolu iwmiq gibiyim

 

Üstü kanköpüklü meqe seliyim

 

Ben bir yol oäluyum yol sefiliyim

 

Ben de bu yayladan Qah’a giderim

 

 

 

Alxnmxq abdestim aldxrxrlarsa

 

Kxlxnmxq namazxm kxldxrxrlarsa

 

Sizde Qah diyeni öldürürlerse

 

Bende bu yayladan Qah’a giderim

 

 

 

Pir Sultan Abdalxm dünya durulmaz

 

Gitti giden ömür geri gelinmez

 

Gözlerim de Qah yolundan ayrxlmaz

 

Ben de bu yayladan Qah’a giderim

 

          

        * * *

 

Gece gündüz hayaline dönerim

 

Bir gece rüyama gir Hacx Bektaq

 

Günahkarxm günahxmdan bezerim

 

Özüm dara wektim sor Hacx Bektaq

 

 

 

Derdimin dermanx yaremin ucu

 

Dört güruh mevcuttur güruhu naci

 

Belinde kemeri baqxnda tacx

 

Yüzünde parlxyor nur Hacx Bektaq

 

 

 

Gahi bulut olup göäe aäarsxn

 

Gahi rahmet olup yere yaäarsxn

 

Ay mxsxn gün müsün kanden doäarsxn

 

Xlgxt xlgxt esen yel Hacx Bektaq

 

 

 

Yandx bu garip kul nedir waresi

 

Yine tazelendi yürek yarasx

 

Onulmaz dertlere derman olasx

 

Bu senin bendindir sar Hacx Bektaq

 

 

 

Der-mend Hatayi eydür niyazx

 

Ulu Pir katardan ayxrma bizi

 

Bir mahqer günüdür isterim sizi

 

Muhammed önünde car Hacx Bektaq

 

 

 

           * * *

 

Ali’nin sxrrxna ereyim dersen

 

Bir Mürqidi Kamil bul da andan gel

 

Küfrünü imana satayxm dersen

 

Var kendi küfrünü bil de andan gel

 

 

 

Qeriat manisi insana sözdür

 

Tarikat sürerler gece gündüzdür

 

Gönül bahri aqktxr derya denizdir

 

Damla ol ummana dal da andan gel

 

 

 

Piqiri piqiri söyle sözünü

 

Hakkx paydan ayxrma gözünü

 

Mürqidine teslim eyle özünü

 

Musahip kapxsxn bul da andan gel

 

 

 

Cellad olup sen canxna kxya gör

 

Arif olup her maniden duya gör

 

Cesedini kendi elinle yuya gör

 

Kendi namazxnx kxlda andan gel

 

 

 

Qah Hatayi’m ma’ni söyler dilinden

 

Ayxrxrlar seni kin ve kibirden

 

Ölmeyene nasip olmaz bu yoldan

 

Var ölmeden evvel öl de andan ge

 

 

 

           * * *

 

 

 

Hasretinle beni üryan eyledin

 

Beklerim yollarxn gel efendim gel

 

Gönül kuqu kalktx cevlan eyledi

 

Beklerim yollarxn gel efendim gel

 

 

 

Evvel ahir sensin dönmezem senden

 

Meyli muhabbetin wxkar mx candan

 

Gönül göw eyledi kevnü mekandan

 

Beklerim yollarxn gel efendim gel

 

 

 

Softalar woäaldx haddini aqtx

 

Od düqtü sineme ciäerim piqti

 

Qimdi gayret Qah-x Merdana düqtü

 

Beklerim yollarxn gel efebdim gel

 

 

 

Bozuldu yolcular yollarda kaldx

 

Ayin erkan gitti dillerde kaldx

 

Bendelerim zayxf hallerde kaldx

 

Beklerim yollarxn gel efendim gel

 

 

 

Pir Sulta’xm Allah Allah diyelim

 

Gelin nikabxnx elden koyalxm

 

Taktir böyleyimiq biz ne diyelim

 

Beklerim yollarxn gel efendim gel

 

 

 

         * * *

 

 

 

Ey müminler beni ziyaret edin

 

Yüzüm cemalullah sxfat bendedir

 

Dört kitabxm yahu kxraat edin

 

Kuran, Zebur, Tevrat, Incil bendedir

 

 

 

Adem Seyfiyullah oldum bir zaman

 

Musa kelamullah oldum bir zaman

 

Isa’yx ruhullah oldum bir zaman

 

Qimdi Nuh’um gelin, necat bendedir

 

 

 

Harabi’veq iwseydiniz bu tastan

 

Halas olurdunuz qerr-i vesvastan

 

Dilediäiniz nedir Hxzxr Ilyas’tan

 

Zemzem, kevser, ab-x hayat bendedir

 

    

         * * *

 

 

 

Hak Musa’ya Tur’da etti hitabx

 

Baana gelen bende birleqmiq olur

 

Fakat bir kulum var ismi harabi

 

Ana eren bana eriqmiq olur

 

 

 

Kahhar olduäuma iman edenler

 

Harabi’yi sevsin beni sevenler

 

Edip Harabi’ye karqx gelenler

 

Benimle kavgaya giriqmiq olur

 

 

 

Kulum Harabi’ye hürmet eyleyen

 

Izzet bulur ana izzet eyleyen

 

Anxnla riyasxz sohbet eyleyen

 

Bizzat benim ile söyleqmiq olur

 

 

 

Her kim ister ise olmaya baki

 

Ab-x hayat üzre ediptir saki

 

Edip Harabi’ye olan mülaki

 

Tahkik benim ile birleqmiq olur

 

 

         * * *

 

 

 

Daha Allah ile cihan yok iken

 

Biz anx var edip ilan eyledik

 

Hakka layxk hiw bir mekan yok iken

 

Hanemize aldxk mihman eyledik

 

 

 

Kendisinin henüz ismi yok idi

 

Ismi qöyle dursun cismi yok idi

 

 Hiw bir kxyafeti resmi yok idi

 

Qekil verip txpkx insan eyledik

 

 

 

Allah ile iqte burda birleqtik

 

Nokta i amaya girdik yerleqtik

 

Sirr-x künt ü kenz i orda söyleqtik

 

Ismi qerifini rahman eyledik

 

 

 

Asxlsxz fasxlsxz yaptxk cenneti

 

Huri gxlmanlara verdik cenneti

 

Türlü vaatlerle her bir milleti

 

Sevindirip qad ü handan eyledik

 

 

 

Bu sözleri sanma her insan anlar

 

Kuq dilidir bunu Süleyman anlar

 

Bu sxrr-x müphemi Arifan anlar

 

Wünkü cahillerden pinhan eyledik

 

 

 

Vahdet sarayxna girenler iwin

 

Hakkx Hakkel yakxn görenler iwin

 

Bu sxrra Harabi erenler iwin

 

Birlik meydanxnda cevlan eyledik

 

 

 

         * * *

 

 

 

Sana nasihatxm var, eälen yolcu

 

Würük köprülerden gewme ha gewme

 

Mertlere haramdxr namerdin suyu

 

Abu hayat olsa iwme ha iwme

 

 

 

Mürqit olmayxnca müqkül wözülmez

 

Dibi görülmeyen suda yüzülmez

 

Hakkxn pazarxnda ayrx gezilmez

 

Bir beni, bir seni sewme ha sewme

 

 

 

Insan, dükkan dükkan qehre misaldir

 

Keramet ehlinin keremi boldur

 

Senden sana gitmek bir uzun yoldur

 

Kendini bilmeden göwme ha göwme

 

 

 

Kul Osman Daäli’ya bir gün elveda

 

Verdiäini alxr cenabx hüda

 

Hey yolcu ektiäin kalxr dünyada

 

Mevsimi ermeden biwme ha biwme

 

 

 

        

         * * *

 

 

 

Bir Qah olsam hükmederdim cihana

 

Batxl meclisleri yxkar giderdim

 

Mektepler yaptxrxp bütün köylere

 

Cehaleti kökten söker giderdim

 

 

 

Fabrikalar kurar idim her yerde

 

Ikiliäi koymaz idim bu serde

 

Ayrx gözle bakmaz idim her ferde

 

Cihana bir gözle bakar giderdim

 

 

 

Gerwek insanlarx bilirdim Allah

 

Ondan baqkasxna bakmazdxm billah

 

Ne Kabe kalxrdx, ne de beytullah

 

Oraya bir bostan eker giderdim

 

 

 

Bir olurdu fakir, zengin her zaman

 

Bütün hastalara olurdum derman

 

Ne gavur kalxrdx, ne de müslüman

 

Hepsini bir yola wekip giderdim

 

 

 

Insanlardan baqka olmazdx cennet

 

Yok olurdu Isa, Musa , Muhammed

 

Kalkardx dünyadan din ve tarikat

 

Hepsinin baäxnx söker giderdim

 

 

 

Görseydim o günü yüzüm gülerdi

 

Tüm dünya insanx bayram ederdi

 

Ne bir silah, ne bir atom kalxrdx

 

Bir derin kuyuya döker giderdim

 

 

 

Ibret’i der varlxäxmxz bitmezdi

 

Sofu inat edip hacca gitmezdi

 

Ayrx gayrx devlet icab etmezdi

 

Dünyaya bir bayrak diker giderdim

 

       

          * * *

 

 

 

 Gönül walamazsan aqkxn sazxnx

 

Ne perdeye dokun ne teli incit

 

Eäer wekemezsen gülün nazxnx

 

Ne dikene dokun, ne gülü incit

 

 

 

Bülbülü dinle ki gelesin cuqa

 

Karganxn namesi gider mi hoqa

 

Meyvesiz aäacx sallama boqa

 

Ne yapraäxnx dök, ne dalx incit

 

 

 

Bekle dost kapxsxn sadxk kul isen

 

Gönüller tamir et ehil i dil isen

 

Sevda sahrasxnda Mecnun deäil isen

 

Ne Leylayx waäxr, ne wölü incit

 

 

 

Rxzaya razx ol Hakka kailsen

 

Ara bul Mürqidi müqkülde isen

 

Hakikat qehrine yolcu deäilsen

 

Ne yolcuyu  eäle ne yolu incit

 

 

 

Gel Hak’tan ayrxlma Hakk’x seversen

 

Nefsini xslah et er oälu ersen

 

Hüdai incinir incitem dersen

 

Ne kimseden incin, ne eli incit

 

 

       * * *

 

 

 

Kainatxn aynasxyxm

 

Madem ki ben bir insanxm

 

Hakkxn varlxk deryasxyxm

 

Madem ki ben bir insanxm

 

 

 

Insan Hakk’ta, Hakk insanda

 

Arxyorsan bak insanda

 

Bir eksiklik yok insanda

 

Madem ki ben bir insanxm

 

 

 

Tevratx yazabilirim

 

Incili dizebilirim

 

Kuranx sezebilirim

 

Mademki ben bir insanxm

 

 

 

Bunca temenni direkler

 

Vxz gelir warkx felekler

 

Bana eäilsin melekler

 

Madem ki ben bir insanxm

 

 

 

Daimi’yem harap benim

 

Ayaklarda turap benim

 

Aqk ehline qarap benim

 

Madem ki ben bir insanxm

 

 

      

 

      * * *

 

Elesti bezminde görüqtüm yar ile

 

Düzülmüq yüzünde halleri tek tek

 

Muhabbette gördüm Yezdan’x qiir ile

 

Ledün tallim eder dilleri tek tek

 

 

 

Cemali nurundan kamaqxr gözler

 

Yarimi tasvire yetiqmez sözler

 

Efsunkar bakxqlx manalx gözler

 

Imana getirir kullarx tek tek

 

 

 

Rabb-x la mekandxr waäxrsam yeter

 

Adxnx andxkwa dumanxm tüter

 

Farz olan yxlda bir devaha gider

 

Beytullahtxr hacdxr illeri tek tek

 

 

 

Tataroälu yarin böyle bildirir

 

Muhammed aqkx wok aqxklar öldürür

 

Sevdiäim bademi kendi doldurur

 

Sunar elimize elleri tek tek

 

 

GEL GÖR BENİ AŞK NEYLEDİ

 

 

 

Ben yururum yana yana

 

Ask boyadi beni kana

 

Ne deliyem ne divane

 

Gel gor beni ask neyledi

 

 

 

Gah eserim yeller gibi

 

Gah tozarim yollar gibi

 

Gah akarim seller gibi

 

Gel gor beni ask neyledi

 

 

 

Akar sularin caglarim

 

Dertli cigerim daglarim

 

Seyhim anuban aglarim

 

Gel gor beni ask neyledi

 

 

 

Ya elim al kaldir beni

 

Ya vaslina erdir beni

 

Cok aglattin guldur beni

 

Gel gor beni ask neyledi

 

 

 

Ben yururum ilden ile

 

Seyh anarim dilden dile

 

Gurbette halim kim bile

 

Gel gor beni ask neyledi

 

 

 

Mecnun oluban yururum

 

O yari duste gorurum

 

Uyanip melul olurum

 

Gel gor beni ask neyledi

 

 

 

Miskin YUNUS bicareyim

 

Bastan ayaga yareyim

 

Dost ellinde avareyim

 

Gel gor beni ask neyledi

 

 

 

Bu haber 1924 defa okundu. hasan Tarafından Eklendi.
 Okuyucu Yorumları Yorum Yazabilmek için üye olunuz..
 
DEYİŞ VE NEFESLER İsimli Habere toplam 0 kişi yorum yazdı
Bu Haber Hiç Yorumlanmamıştır.
BU KATEGORİDE SON HABERLER
 Abdal Musa Lokması
 ALEVİLİĞİN EN ESKİ BELGESİ: GUDEA SİLİNDİRİ
 Alevilikte Devriye, Varoluş Çemberi
 HACI BEKTAŞ VE HIZIR PEYGAMBER
 (ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OL)
 Hasan Sabbah kimdir ve neler yapmıştır?
 Hacı Bektaş Veli kimdir?
 On Yedi Kemerbest kimlerdir?
 On Dört Masumu Pak kimlerdir?
 Semah nedir
 Yedi Ulu Ozan kimlerdir?
 “Kırklar” kimleridir ve ne anlama geliyor?
 Safevi ne anlama geliyor?
 CEM'DE 12 HİZMET
 ESKİ İNAÇLAR

Geri Dön